Đông hải airlines trực tuyến giá trị máy thời gian: cho phép bạn chọn một chỗ ngồi thích hợp

giá trị trực tuyến mở thời gian

Trực tuyến của đông hải airlines mở cửa 24 giờ trước, cung cấp cho bạn đủ thời gian để lựa chọn một chỗ ngồi.

thời hạn lựa chọn

Vị trí trực tuyến 2 giờ trước khi chuyến bay cất cánh. Ngoài thời gian này, bạn chỉ có thể kiểm tra tại quầy và chọn chỗ ngồi tại sân bay.

lệ phí ghế đã chọn trước

Một số chuyến bay của đông hải airlines cung cấp dịch vụ trả tiền cho việc chọn chỗ ngồi. Chi phí khác nhau tùy theo loại vé và chỗ ngồi. Thông tin giá cả cụ thể, xin vui lòng xem khi giá trị máy trên Internet.

Quy tắc chọn chỗ ngồi miễn phí

Đông hải airlines cung cấp miễn phí chỗ ngồi cho một số chuyến bay. Luật cụ thể là như sau:

Thẻ bạch Kim: 24 giờ đến 90 phút trước khi chuyến bay cất cánh

Thành viên thẻ vàng: 24 giờ đến 120 phút trước khi chuyến bay cất cánh

Thẻ bạc thành viên: 24 giờ đến 150 phút trước khi chuyến bay cất cánh

Không có thành viên hoặc thẻ thông thường: 24 giờ trước khi chuyến bay cất cánh

lưu ý

1. giá trị máy tính trực tuyến chỉ dành cho các chuyến bay độc lập của đông hải airlines.

2. đông hải airlines có quyền điều chỉnh việc phân phối chỗ ngồi vì lý do an toàn hoặc hoạt động.

3. thêm chi tiết và thông tin cập nhật, xin vui lòng truy vấn trang web chính thức của đông hải airlines hoặc gọi đường dây nóng dịch vụ khách hàng.

Thông qua hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng nắm bắt giá trị máy chọn thời gian trực tuyến của đông hải airlines, cho phép bạn thưởng thức một trải nghiệm ghế thoải mái hơn trong chuyến đi.

Nhãn:

Đông hải airlines

Giá trị trực tuyến

Chọn thời gian

Ghế đã được chọn trước

Lựa chọn miễn phí