fuzhou airlines trực tuyến xử lý các giá trị không thể chọn chỗ ngồi? Đó có thể là lý do

Ngày càng có nhiều người chọn giá trị trực tuyến vì nó sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng tại sân bay. Tuy nhiên, khi fuzhou airlines trực tuyến giá trị, một số người thấy không thể chọn chỗ ngồi. Đó là lý do tại SAO.

lý do 1: chuyến bay đã đầy người

Có lẽ vì chuyến bay đã đầy người nên không còn chỗ ngồi để chọn nữa. Tại thời điểm này, chỉ có thể chọn ghế mặc định của hệ thống.

lý do thứ hai: quy định của fuzhou airlines

Ngoài ra, fuzhou airlines cũng có một số quy định, chẳng hạn như chỉ có thể chọn chỗ ngồi trong lớp học cao cấp và lớp kinh doanh, trong khi lớp học kinh tế cần phải chọn chỗ ngồi tại sân bay. Vì vậy, nếu bạn mua một khoang hạng nhất, có lẽ bạn không thể chọn chỗ ngồi trên mạng.