bối cảnh

Bán may mắn trên mạng là một chủ đề gây tranh cãi. Nhờ lợi thế về tiện lợi và các kênh mua sắm, càng ngày càng nhiều người chơi môn thể thao bắt đầu chọn mua may mắn trên mạng. Tuy nhiên, do bản chất đặc biệt của may mắn, việc bán phải được thực hiện ở các cửa hàng hợp pháp. Vì vậy, tính hợp pháp của việc bán phúc lợi trên mạng đã gây nhiều tranh cãi.

tóm tắt vụ án

Bị cáo trong vụ này là một công ty bán hàng trên mạng, tự nhận mình là một đại lý hợp tác với các cửa hàng hợp pháp. Tuy nhiên, điều tra của công tố viên cho thấy rằng công ty không thực sự có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với các cửa hàng thực tế và hoạt động bán hàng hoàn toàn bất hợp pháp.

phán quyết của tòa

suy nghĩ

Phán quyết trong trường hợp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giám sát việc bán đồ trang web. Đối với các cô gái, việc lựa chọn các kênh hợp pháp để mua may mắn là tốt hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Và đối với các cơ quan chính phủ, nên tăng cường các quy định cho doanh số bán hàng trực tuyến, đảm bảo sự phát triển sức khỏe của thị trường phúc lợi.

kết luận